Polityka prywatności

I. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i zabezpieczenia przez Limtel Sp. z o.o. informacji dotyczących osób odwiedzających serwisy internetowe comm.ai, minicentrala.pl, limtel.pl, twojainfolinia.pl, limdesk.com, rozumiane jako strona internetowa prowadzona pod wskazanym adresem oraz wszystkie jej podstrony (dalej „Serwis”).
 2. Właścicielem i operatorem Serwisów jest Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 2, 10-417 Olsztyn, posiadająca numer NIP 739-379-23-60 i REGON 280518010, wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 219 800,00 PLN. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące osób odwiedzających Serwis pozostawały prywatne. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych gromadzonych przez Limtel.
 4. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Limtel za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L119, 4/5/2016, p.1-88), zwanym dalej Rozporządzeniem.

II. Pozyskiwane informacje o Użytkownikach

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisu określonych informacji, w tym identyfikujących go danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych w Serwisie;
  2. poprzez automatyczne zapisywanie dodatkowych informacji dotyczących Użytkowników, takich jak: nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o osobach odwiedzających Serwis, jak również dotyczące systemu operacyjnego, czasu dostępu i inne podobne informacje, logi serwera, adres IP, pliki cookie i inne technologie śledzące, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

III. Limtel jako administrator danych osobowych

 1. Limtel jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia, zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, następuje w celu, dla jakiego dane zostały zebrane w Serwisie, tj.:
  1. w celu utworzenia Konta w Serwisie i zakupu Usługi świadczonej przez Limtel, na podstawie umowy o świadczenie tej Usługi zawartej z Użytkownikiem w Serwisie (zasady świadczenia drogą elektroniczną Usług dostępnych w Serwisie oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w tym celu, określa Regulamin świadczenia usług dostępny w Serwisie);
  2. w celach kontaktowych, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika lub w ramach prawnie usprawiedliwionego celu Limtel,
  3. wypełnienia przez Limtel obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  4. w celach marketingowych, na podstawie zgody Użytkownika, w tym w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
  5. wypełnienia przez Limtel prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez Limtel albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności w celu administrowania Serwisem i zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych Usług, dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkowników, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, chyba że z przepisów prawa lub uzasadnionych celów biznesowych wynika uprawnienie lub obowiązek dłuższego przechowywania tych danych.
 4. Limtel może przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym na rzecz Limtel określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności: dostawców usług informatycznych, hostingowych, marketingowych, księgowych, finansowych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z wyjątkiem przypadków korzystania przez Limtel z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych poza obszarem EOG. W takim wypadku Limtel zapewni, by transfer danych osobowych odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem i by zapewnione zostały odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 8. Limtel zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

IV. Pliki cookies

 1. W Serwisie stosowane są pliki „cookies” (tzw. "ciasteczka").
 2. Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych osób odwiedzających Serwis, za pośrednictwem których osoby te korzystają ze stron internetowych Serwisu.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji osób odwiedzających Serwis, a także w celu umożliwienia rozpoznania urządzenia końcowego tych osób przy ich kolejnych odwiedzinach Serwisu. Zastosowanie plików „cookies” prowadzi tym samym do usprawnienia korzystania z Serwisu. Ponadto, pliki „cookies” pozwalają gromadzić dane statystyczne, co służy dokonywaniu ulepszeń struktury i zawartości Serwisu.
 4. Osoba odwiedzająca Serwis może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeżeli osoba odwiedzająca Serwis nie chce, aby „cookies” były zapisywane w pamięci jej urządzenia końcowego, powinna w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Konfiguracja, która dopuszcza używanie „cookies”, oznacza zgodę na ich stosowanie.

V. Kontakt

Kontakt z Limtel we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z uprawnień, przysługujących Użytkownikom Serwisu, możliwy jest w następujących sposób:

 1. w drodze korespondencji tradycyjnej na adres: Limtel Sp. z o.o. ul. Ursynowska 72; 02-605 Warszawa;
 2. drogą elektroniczną na adres email: limtel@limtel.pl;

VI. Zmiany Polityki prywatności

Limtel zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. W takim wypadku, w Serwisie zostanie udostępniona stosowna informacja w tym zakresie.

VII. Akceptacja Polityki prywatności

Korzystanie z Serwisu internetowego przez osoby odwiedzające jego strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody osoby te proszone są o niekorzystanie z Serwisu. Korzystanie z Serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności uznaje się za akceptację tych zmian.

Więcej niż

przekierowanie

Masz wielu pracowników lub oddziały firmy? Nie ma problemu ! Wpisz zapowiedź i stwórz telefoniczne menu wyboru.

Odbieraj

na czym chcesz

Połączenia wykonane na numer infolinii możemy przekierować na telefon komórkowy, stacjonarny, komunikator internetowy lub telefon VoIP.

Od zaraz

3 minuty

Twoja infolinia będzie dostępna natychmiast po zamówieniu! Wszystko przygotujesz w kilka minut za pomocą przyjaznego kreatora na stronie www.

Administrator strony twojainfolinia.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij